koeltechniek

Het DNA van Airclima

koeltechniek

Het DNA van Airclima

Dat er weinig personeelsverloop is bij Airclima heeft zo zijn redenen. Je hoeft nog maar het kantoorgebouw binnen te stappen of met iemand van de medewerkers te praten en je begrijpt snel waarom. Het DNA van dit bedrijf zit gewoon goed.

Familiebedrijf

Airclima is een echt familiebedrijf wat vrij uniek is in de sector omdat vele bedrijven ondertussen opgenomen zijn in een grotere groep. Zij kiezen bewust om een familiebedrijf te blijven. Op dit moment werken ze met een team van 35. Hun ambitie is om uit te groeien naar een team van 50. Enkel zo kan die familiale sfeer behouden blijven. Iedereen kent iedereen, iedereen springt voor mekaar in de bres. Het managementteam is heel toegankelijk en vindt het o zo belangrijk dat ieder teamlid zich goed voelt. Klanten voelen dit en appreciëren dit enorm.

Ervaring en kennis

Airclima beschikt over een massa ervaring en kennis, zowel bij de ingenieurs als bij de technici. Het R & D center dat ze zelf ontwikkelden is één van de voorbeelden hiervan. Met de kennis die ze in huis hebben, zoeken ze steeds naar nieuwe technologieën en systemen om hun klanten nóg beter te kunnen bedienen. En intern wordt er gezorgd dat iedereen mee is met de nieuwe ontwikkelingen.

Jonge, beloftevolle techniekers lopen mee met de ervaren collega’s en leren zo snel de knepen van het vak. Het team is een mooie mix van werknemers die al van bij de start van Airclima 25 jaar geleden actief zijn en een nieuwe jonge generatie en dat op alle afdelingen.

Contact met de klant

Omdat Airclima geen reusachtig bedrijf is, is er ook een nauw contact met de klanten. Het management is toegankelijk en staat achter het volledige team.
Klanten betrekken Airclima vaak al bij hun projecten van voor er plannen worden getekend, dit omdat ze weten dat Airclima meedenkt met hen en met hun bedrijf. Airclima wordt zelfs als partner benoemd, niet als leverancier.

De klanten krijgen bijvoorbeeld steeds dezelfde onderhoudstechniekers over de vloer om hun installaties controleren en te onderhouden, dat schept een band en ook een gevoel van vertrouwen. Ze weten dat Airclima inzet op bedrijfszekerheid van hun installaties, een uitval is (bijna) ondenkbaar.

Groepsgevoel

Het team van Airclima is er voor mekaar. Ze werken allemaal aan één doel, de klant tevreden stellen en ook houden. Problemen zijn er om opgelost te geraken, en liefst zo snel mogelijk.

Het management zet heel erg in op werkgeluk. Ze willen dat hun team zich goed voelt tijdens de uitvoering van hun taak. Iedere vrijdagnamiddag bijvoorbeeld wordt er tijd gemaakt voor mekaar. De ploegen ‘vallen’ binnen om hun verslagen af te leveren, de planning voor de volgende week te bespreken en om de nodige onderdelen uit het depot mee te nemen. Dan wordt er ook tijd gemaakt om op een losse manier de werkweek af te sluiten, dit met een drankje en een informele babbel waar ook het management en iedereen van op de andere diensten aanwezig is. Wie bij Airclima werkt, die kent heel het team.

Kritisch naar mekaar

Maar… de verschillende diensten en ploegen zijn ook kritisch ten opzichte van mekaar. Iedereen wil immers dat de beste service geleverd wordt. Die opmerkingen zijn enkel opbouwend bedoeld, niet om te veroordelen, enkel om te kwaliteit nóg te verbeteren. En die kritiek wordt in alle richtingen gegeven, van het management naar de uitvoerders, de engineering, de planning, maar ook omgekeerd. Dat dit kan, is een mooi bewijs van de open mentaliteit die er heerst.

Topkwaliteit

Topkwaliteit, voor minder gaan ze niet bij Airclima. Het zit ingebakken in de manier van werken. Half werk bestaat niet. Wie met Airclima samenwerkt, kan dit alleen maar beamen. Klanten werken met plezier mee aan reviews en interviews (met link naar filmpjes/interviews) omdat ze zo tevreden zijn. Velen hebben de installaties van Airclima geïmiteerd, niemand slaagde erin om hen te evenaren.

Airclima ademt positiviteit, professionalisme en kwaliteit uit.

Yusen Logistics kiest voor de totaalaanpak van Airclima

Yusen Logistics kiest voor de totaalaanpak van Airclima

Yusen Logistics is een Europese speler op de markt van de logistieke distributiecentra. Het hoofdkantoor bevindt zich in Melsele. Verder hebben ze verschillende andere opslagruimtes in hun beheer of eigendom zowel in België als in Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Zweden. Ze stockeren voor de farmawereld, voor de automotivesector maar ook voor e-commerce. Verschillende sectoren met specifieke eisen voor de opslag.

Hoe ben jij met Airclima in contact gekomen?

Voor ik werkzaam was bij Yusen Logisitcs werd Airclima al veelvuldig ingeschakeld om de klimatisatie in onze opslagruimtes en kantoren te voorzien. Ik heb ze vooral beter leren kennen bij het project in onze opslagplaats in Schiphol-Amsterdam. Hier bewaren we vooral medicijnen.
De loods werd vroeger verwarmd met gasbranders en toen de energiekosten echt te hoog opliepen, schakelden we Airclima in om op een andere manier het klimaat in de loods op de juiste temperatuur te garanderen.

Hoe is de samenwerking verlopen?

Heel goed. Airclima maakte ons een voorstel voor de totaalherinrichting van de opslagruimte. De loods werd in verschillende compartimenten opgedeeld omdat er telkens een andere omgevingstemperatuur vereist was. Ze berekenden het aantal units die nodig waren binnen en buiten het gebouw om in ieder hoekje van het gebouw de  juiste temperatuur te waarborgen. Bepaalde medicijnen hebben immers lagere temperaturen nodig om correct bewaard te worden.

Zij kozen voor een totaalaanpak en coördineerden alle werkzaamheden voor de herinrichting van de logistieke ruimte: de elektriciteitswerken, de sprinklers, de poorten, de laadkaaien … De onderaannemers die ze inschakelden werkten even nauwgezet als Airclima. Voor ons was het belangrijk dat we onze activiteiten tijdens de werken konden blijven garanderen en dat is ook gelukt. Onze klanten hebben niet gevoeld dat we zo’n grote werkzaamheden lieten uitvoeren. Ook communiceerden ze heel goed met de Schiphol Group. Omdat ons gebouw een speciale dakconstructie uit staal heeft moesten de units bovenop het dak door een gespecialiseerd kraan geplaatst worden. Dit mocht, wegens de luchtvaartactiviteit in de buurt, enkel ’s nachts gebeuren. Net als bij alle andere werken is ook dit vlekkeloos verlopen.

Onze opslagruimte wordt nu opgewarmd of gekoeld op de gewenste temperatuur. De coördinatie van de werf lag in handen van Oliver Cuvelie, projectleider bij Airclima, die ons heel goed op de hoogte hield.

Wat apprecieer jij aan Airclima?

Airclima denkt mee met hun klanten, ze stellen voor wat het gebouw echt nodig heeft en zoeken naar de beste manier om de klimatisatie uit te voeren.
Ze nemen ook alle andere nodige werken voor hun rekening. Wij hebben dus één contactpersoon voor alle werkzaamheden. Dat versnelt en vergemakkelijkt het verloop van de werf. Ook na de oplevering blijven ze alles opvolgen. Vanop afstand monitoren ze onze installaties en ze garanderen een 24/24 service. Voor de opslag van medicijnen is dit laatste onontbeerlijk.

De techniekers zijn vakmensen die echt weten waar ze mee bezig zijn en die met respect voor de activiteiten van de klant de werken uitvoeren.

Komt er nog een vervolg aan de samenwerking?

Uiteraard. Wij zoeken bij Yusen Logistics steeds naar partners waar we op lange termijn mee kunnen samenwerken, partners die meedenken. Kwaliteit en goede dienstverlening is bij onze keuze prioritair. Airclima past hier perfect in het plaatje. Toen mijn collega’s in Frankrijk voor de werken aan hun opslagplaats in Duinkerke ons vroegen met wie wij samenwerkten hebben wij uiteraard Airclima aanbevolen.

Resultaat? Ook daar zijn ze nu de koelinstallaties en de verwarming van onze 3 grote magazijnen aan het installeren.

Hoe zou je de samenwerking kort omschrijven?

Airclima denkt mee met zijn klanten. Ze leveren kwaliteit en managen heel het project.
In dit familiebedrijf staan de neuzen in dezelfde richting, en dat voel je als klant.

Bron: Interview met Kris

airclima koeltechniek

Afdeling techniek en onderhoud bouwt mee aan succes van Airclima

Relex - Aartselaar

Afdeling techniek en onderhoud bouwt mee aan het succes van Airclima

Airclima kan rekenen op een trouw klantenbestand voor de koel- en vriesinstallaties van opslagplaatsen en voor HVAC en dat over heel Europa. Dat is niet alleen omdat Airclima  goed luistert  naar wat de klant echt nodig heeft en volledig op maat werkt, maar ook omdat ze een uitstekende dienst na verkoop hebben.
Wij interviewden Jan die al bijna 10 jaar actief is bij Airclima, hij is hoofd van de service- en onderhoudstechniekers.

Waarom is het succes van Airclima niet los te maken van het onderhouds- en serviceteam?

De klanten waar we koel- en vriesinstallaties plaatsen of HVAC krijgen op regelmatige tijdstippen onze onderhoudstechniekers over de vloer. De periodieke onderhoudsbeurten zorgen dat de bedrijfsactiviteit bij onze klanten nooit in het gedrang komt omdat ze 100% kunnen rekenen op de goede werking van de geplaatste installaties.

Wanneer treden jullie in actie?

Als de installatie opgeleverd is en de monteurs hun werk hebben gedaan, komen wij aan zet. Wij nemen contact op met de klant en sluiten een onderhoudscontract af. Aangezien onze installaties niet standaard zijn, zijn onze onderhoudscontracten ook op maat uitgewerkt. Volgens de specificiteit van de installatie bepalen wij de duur en de periodiciteit van onze onderhoudsbeurten. Bij sommige installaties geven wij zelfs tot 10 jaar omniumgarantie, omdat het kan.

Jullie klanten zitten over heel Europa. Dat wil dus zeggen dat ook de techniekers vaak van huis weg zijn.

Ja, dat is ook zo. Onze klanten bevinden zich niet enkel in België. Ook in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Groot-Brittannië, Luxemburg, Spanje, Polen tot zelfs in Zweden plaatsten we al installaties. Voor het onderhoud werken wij enkel met eigen personeel. Dus ja, zij zijn regelmatig enkele dagen in het buitenland om de verschillende klanten te bezoeken. Een goede planning is hier essentieel.

Wat is het voordeel van met eigen mensen te werken?

Onze techniekers kennen de installaties en ook de verschillende bedrijven. We zorgen ervoor dat steeds dezelfde techniekers dezelfde bedrijfsinstallaties controleren. Ze zijn er thuis. Het vertrouwen in de techniekers is zo groot dat onze klant zelfs niet noodzakelijk aanwezig hoeft te zijn tijdens een onderhoud. De klanten kennen ondertussen het team dat op regelmatige basis passeert. Onze techniekers plannen zelf hun ‘toer’ in volgens de tijd die ze nodig hebben, ze nemen de stukken mee die ze vermoeden nodig te hebben en eenmaal ter plaatse proberen ze ook mogelijke problemen in de toekomst voor te zijn.


Onze teams op de baan zijn meer dan onderhoudstechniekers, ze ademen allemaal het DNA van Airclima. Alles voor de klant, alles voor een goed draaiende installatie, daar gaan ze voor.

Het team van onderhoudstechniekers werkt heel zelfstandig én is flexibel. Trots dat ik het werk van dit team in goede banen kan leiden.

Voordelen van een goed onderhoud en servicebeurten op regelmatige tijdstippen

 • De installaties blijven in goede staat
 • Elk onderdeel wordt grondig gecontroleerd
 • Anticiperen op mogelijke problemen in de toekomst is mogelijk
 • De klant kan op zijn 2 oren slapen
 • De vaste onderhoudstechniekers kennen de installatie én de locatie

Bron: Interview met Jan
airclima koeling

Airclima staat 25 jaar op de kaart

airclima koeling

Airclima staat 25 jaar op de kaart

Alles begon in 1998

1998, het jaar waarin Carlo Cuvelie en Luc Michielsen beslissen om een eigen bedrijf op te starten. Twee collega’s die al meer dan 10 jaar samenwerken in een bedrijf in Schoten in de afdeling koeltechnieken. Wanneer dit bedrijf overgenomen wordt en nadien in faling gaat, kunnen ze de koeltechnieken niet loslaten.

Van twee naar vier en naar meer

Met twee blijken ze al snel handen te kort te hebben en twee wordt vier. Geert en Gino vervoegen het team.
En het team van Airclima wordt op een rustig tempo groter en groter.

In 2013 wordt Michel Cuvelie, neef van Carlo Cuvelie, mede-bestuurder.
In 2014 gaat Luc met pensioen.
En het team blijft groeien.
In 2021 komt Matthias Cuvelie, zoon van Carlo, mee aan het roer van Airclima.

 
Hij is immers met Airclima opgegroeid en na enkele jaren voor grote multinationals te werken, beslist hij om het bedrijf dat zijn vader uit de grond stampte mee te runnen. Vooral het samenwerken als team en het warme contact met de klanten zijn één van zijn drijfveren.

Op de dag van vandaag bestaat het team van Airclima uit 35 personen. Zelfs Geert en Gino die er van in het begin bij waren, werken er nog steeds en fungeren ondertussen als projectleider + hoofd van aankoop & hoofd van de werfleiders.

Bloemenkoelhemels en koelplafonds

Tot op heden neemt de bloemensector de helft van de klantenportefeuille in. Hoe komt dit?

Wel, toen Carlo en Luc startten, zochten ze naar een markt waar koelinstallaties essentieel zijn. En zo kwamen ze bij de bloemensector terecht. Hoe beter de bloemen immers bewaard blijven, hoe langer ze meegaan en hoe langer de klant er geniet van heeft. Ze schuimden alle bloemenwinkels in de wijde omgeving af en kregen zo een voet binnen in de sector. Bij de verschillende bloemenwinkels kwam steeds meer de vraag naar koelinstallaties die heel lokaal boven de bloemen hingen. Koelcellen bestonden al, maar een systeem om een deel van een ruimte te koelen, nog niet. En zo ontwikkelden ze de bloemenkoelhemels. Steeds meer winkels waren geïnteresseerd en ook steeds meer grotere bedrijven in de sector kwamen met hun vragen rond bloemenkoeling bij Airclima terecht.

De bal is echt aan het rollen gegaan toen Agora uit Kontich, een gekende bloemengroothandel aan Airclima een heel specifieke vraag stelde: Maak ons een installatie die geluidsarm en esthetisch is, de temperatuur regelt, maar ook de luchtvochtigheid … Airclima zette zijn ingenieurs aan het werk en zij ontwierpen een koelplafond, volledig op maat van Agora.

Dit kwam uiteindelijk aan de oren van de grote bloemenveilingen in Nederland en de rest is geschiedenis.  Collega’s probeerden de installaties van Airclima te imiteren, maar ze moesten snel afhaken. Aan de expertise van dit bedrijf uit Kontich kan tot op dit moment niemand tippen.

Grote speler op de Europese markt

Wat dus begon als een kleine onderneming met een viertal mensen is na 25 jaar uitgegroeid tot een kmo met grote faam. Met trots mag Airclima zich marktleider in Europa noemen op vlak van koelinstallaties in de bloemensector. Ook in de farmaceutische wereld beginnen ze voet aan wal te krijgen. Vooral dan in de opslaggebouwen van medicijnen.  De logistieke poot van food/feed/agro heeft ondertussen ook al zijn weg gevonden en is samen met HVAC aan een opmars bezig binnen het klantenbestand van Airclima.

Familiebedrijf dat kijkt naar de toekomst

De bestuurders en met hen ook het hele team zijn heel trots wat ze al verwezenlijkten, maar ze blijven niet op hun lauweren rusten. Er is nog veel werk aan de winkel op vlak van bekendheid in België. Misschien vreemd om te vermelden, maar Airclima is op dit moment meer gekend in Nederland dan in België en daar willen ze verandering in brengen. Ook willen ze blijven inzetten op kwaliteit en innovatie, telkens op zoek gaan naar nieuwe methodes om de gebouwen van hun klanten van de juiste temperatuur te voorzien, telkens op zoek gaan naar betere oplossingen.

Familiebedrijf blijft

Airclima en zijn bestuurders blijven trouw aan hun familiebedrijf. Klanten appreciëren de horizontale structuur binnen het bedrijf en vooral het persoonlijk contact. Klanten kiezen voor Airclima omdat ze meedenken op alle vlakken en zelfs het totaalplaatje kunnen leveren.
 
Het team mag gerust nog wat aansterken, maar ze laten dit bij Airclima graag organisch groeien. Op dit moment is het team een mooie mix van geroutineerde techniekers en installateurs die vaak al van in de beginjaren meedraaien en een nieuwe beloftevolle generatie. En dit werkt.

Bron: Interview met Carlo en Matthias Cuvelie

De Zeeman PRO koos resoluut voor Airclima

De Zeeman PRO koos resoluut voor Airclima

De Zeeman PRO is thuis in de wereld van duikmateriaal. Zij zijn dé referentie in Europa op vlak van duikmateriaal voor beroepsmatige duikers, militairen en life support. Hun hoofdzetel is in Mechelen, maar ze hebben ook vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Italië. In 2021 kochten ze een pand om hun hoofdkwartier in te vestigen. We spraken met Olivier Ramos, directeur van De Zeeman PRO over de samenwerking met Airclima bij de grote verbouwingswerken aan het pand.

Olivier, hoe zijn jullie bij Airclima terecht gekomen?

Voor de grondige renovatie van ons nieuw kantoorgebouw in Mechelen namen we een industriële architect onder de arm. Zij coördineerde alle bouwwerken. Toen ik de offerte kreeg voor de klimatisatie en ventilatie viel ik achterover. En niet alleen van de prijs, ook was het me niet duidelijk wat er voorgesteld werd. Omdat ik enkele jaren terug al goede ervaringen had met Airclima stelde ik de architect voor om ook bij hen prijs te vragen.

Michel Cuvelie van Airclima werd erbij geroepen. Hij kwam kijken, luisterde naar onze specifieke behoeften en werkte onze prijsvraag uit. Deze offerte boezemde me meteen vertrouwen in en het prijskaartje was ook van een andere orde. En zo zijn we met Airclima in zee gegaan.

Het waren geen standaard werken.

Nee, dat zeker niet. Wij wouden ten eerste enkel duurzame en ecologische installaties toelaten en sommige afdelingen hadden specifieke eisen op vlak van ventilatie en omgevingstemperatuur. Airclima zorgde voor een gesloten circuit dat gestuurd werd door lucht-lucht warmtepompen. De energie verplaatst zich hierdoor van de ene ruimte naar de andere ruimte. Door in de ene ruimte te koelen, kunnen we in de andere ruimte warmte brengen.
 
Het VRF 3-pijpsysteem vangt zowel de verwarming als de airconditioning op. Met een ingenieus softwaresysteem kunnen we alles controleren en halen we zo maximaal rendement uit de installatie.
 
Ook moest de ventilatie heel specifiek afgestemd worden, zeker in onze testruimtes en ateliers waar we duikmateriaal herstellen. Zo hebben we een atelier waar er in onderdruk gewerkt wordt en waar de onaangename geuren die door het aanbrengen van gelcoat en het werken aan glasvezel vrijkomen, moeten afgevoerd worden. Maar ook een atelier waar er gewerkt wordt in overdruk en dan hebben we nog een testbak voor ons materiaal waar het uiteraard heel vochtig is.
 
Geen standaard installatie dus.
 
En dan vergeet ik nog te vermelden dat we in onze kantoren de installaties ingebouwd wilden en voor onze ateliers en shop voor een industriële look kozen. Ja, we waren niet de gemakkelijkste klant, maar aan al onze wensen werd voldaan.

Hoe heb je de samenwerking ervaren?

In één woord prima. Ik heb echt geen enkele opmerking.

De offerte was duidelijk én hun voorstel hield rekening met al onze specifieke eisen. Je voelde dat ze echt begrepen wat we nodig hadden. De opvolging door Michel Cuvelie was heel goed. We zagen hem heel vaak op de werf om zijn werfleiders aan te sturen. De techniekers/installateurs waren stuk voor stuk competente mensen die echt weten waar ze mee bezig zijn. Ze werkten trouwens heel netjes met respect voor de reeds uitgevoerde werken. De synergie tussen de onderaannemers was perfect, mede door Airclima.

 
We hadden een deadline van 6 maanden vooropgesteld voor de werken en we hebben deze gehaald. En dan was er nog een gespecialiseerd afzuigsysteem dat we bij een andere firma hadden aangekocht. Airclima heeft de aansluiting ook op zich genomen, terwijl dit helemaal niet in hun offerte stond.

Hier zit een tevreden man.

Uiteraard. Wij zitten nu al een jaar in ons nieuw hoofdkwartier en genieten dagelijks van wat Airclima hier uitvoerde. Alles verloopt perfect.
Ik ben blij dat we voor hen kozen voor de klimatisatie en de ventilatie.

Olivier Ramos – Directeur (www.dezeeman.be)
koeling pharma industrie

Airclima: partner van logistieke bedrijven in de  farmaceutische sector

koeling pharma industrie

Airclima: partner van logistieke bedrijven in de  farmaceutische sector

Airclima heeft zijn sporen verdiend in de bloemensector, meer bepaald in de klimatisatie van gebouwen die snijbloemen stockeren en bewaren en dit op internationaal vlak. De kwekers, de veilingen en de groothandels vonden hun weg naar Airclima. En zo kwam ook de farmaceutische sector op hun pad. De grote logistieke spelers die geneesmiddelen ophalen bij de productiebedrijven, deze opslaan en nadien verdelen over de hele wereld kiezen ondertussen ook voor Airclima voor de klimatisatie van hun opslagruimtes.

Voldoen aan de eisen van GDP

GDP staat voor Good Distribution Practice, een Europese richtlijn die de distributie van geneesmiddelen regelt. Het doel van GDP is om te waarborgen dat geneesmiddelen correct gelabeld zijn en op de juiste temperatuur worden vervoerd en opgeslagen. De kwaliteit van deze medicijnen moet te allen tijde gevrijwaard blijven. En voor de juiste temperatuur in de opslagruimtes te bewaren, wordt de knowhow van Airclima ingeschakeld. Onze installaties kunnen de comfort temperatuur 15° tot 25 ° voor opslag, 2° tot 8° voor een koelcel of -25° voor de vriescellen garanderen.

Waarom kiezen de grote spelers uit de logistieke farmawereld voor Airclima?

Airclima is een kmo uit Kontich, met de juiste ingesteldheid. Onze persoonlijke aanpak samen met de korte communicatielijn wordt geapprecieerd. Voeg daar nog eens een geoliede service- en interventieafdeling bij.

Bedrijven kiezen voor Airclima omdat we meedenken. Wij worden hun partner bij de uitbouw van hun opslagruimte. Zo hebben we op Schiphol (Nederland) voor Yusen Logistics niet alleen de temperatuur in de opslagruimtes verzorgd, maar ook in de koelcellen. We werden ook ingeschakeld om het sprinklersysteem, de automatische deuren en poorten, allerlei elektronische toepassingen en de isolatie te plaatsen.

Eén aanspreekpunt, één partij in het bouwdossier heeft alleen maar voordelen.

Decentrale installaties

De temperatuur moet in alle omstandigheden bewaard blijven, ook bij het uitvallen van een installatie. Daarom stellen wij altijd decentrale installaties voor, opgesplitste systemen waardoor er voldoende redundantie is.
Heb je bijvoorbeeld 100 kW koelvermogen nodig in een ruimte, dan installeren wij 3 installaties van 50 kW of misschien wel 22 van 5 kW verspreid over het hele magazijn. Valt er een machine uit, dan kunnen we steeds 100 % activiteit garanderen.

Onderhoud en service

Net zoals in de bloemensector komen we ook op heel regelmatige basis langs om de geplaatste installaties te controleren, te onderhouden en te managen. Dit door onze eigen onderhoudstechniekers. Alle machines die Airclima plaatst worden door ons zelf ontworpen, uitgewerkt en geassembleerd. Daarom geven wij de garantie dat deze toestellen doen wat ze moeten doen, de veiligheid van de goederen is verzekerd. De kans op uitvallen van de installaties wordt tot een minimum beperkt door de intensiteit van het onderhoud.

Steeds meer vinden internationale spelers op de logistieke markt hun weg naar Airclima, vooral in de opslag van geneesmiddelen. Bedrijven als Yusen Logistics, Expeditors, World Wide Flight Services en Kuehne & Nagel kozen al voor een samenwerking. Zij bekijken Airclima meer dan enkel een leverancier van koelinstallaties, wij zijn een van hun partners.

Bron: Interview met Michel Cuvelie, mede-zaakvoerder van Airclima, operationeel eindverantwoordelijke.

Airclima

Airclima investeert in eigen R&D center en in opleiding

Airclima investeert in eigen R&D center en in opleiding

Airclima is een familiale kmo die meedraait op de internationale markt van koeltechnieken. Verschillende grote spelers in Europa kiezen bewust voor Airclima voor het bouwen van koel- en vriescellen en de klimatisatie van hun productiehallen en opslagruimtes. En daar liggen niet alleen de ontwerpen op maat aan de basis, ook de kwaliteit en de gedrevenheid van de koeltechniekers die de ontwerpen uitvoeren en onderhouden spelen hierin een grote rol.

Airclima zet in op opleiding én investeerde in een eigen R&D-center. In dit artikel vertellen we je hoe we dit bij Airclima aanpakken.

Opleidingen voor studenten

Dat het niet evident is om extra techniekers te vinden om ons team te versterken, daar zijn we ons al enkele jaren van bewust. Wie bij Airclima aan de slag gaat, komt in een familiaal bedrijf terecht dat internationaal actief is. Dit vereist van de techniekers buiten verstand van koeltechniek ook een bepaalde mentaliteit. Om de schoolgaande jeugd en de studenten te laten kennismaken met Airclima, werken wij al jaren samen met technische scholen en hogelscholen uit de buurt. De laatste 2 jaren zelfs heel intens.

Het is een win-winsituatie voor beide partijen. 

 • Scholen blijven voeling behouden met de privésector
 • Studenten zien letterlijk hoe het er in een koeltechnisch bedrijf aan toe gaat
 • Wij geven theorie- en praktijklessen over het natuurlijk koudemiddel CO2 

Ieder jaar krijgen enkele studenten ook de kans om stage te lopen bij Airclima. Niet de massa, omdat we kiezen voor kwalitatieve weken waar studenten echt iets aan hebben. Ook graduaatstudenten in de richting klimatisatie/HVAC komen jaarlijks op bedrijfsbezoek. Hier zien ze met hun eigen ogen hoe koelen met CO2 in zijn werk gaat. Wie nadien kiest om bij Airclima aan de slag te gaan, komt in een opleidingstraject terecht. Ze krijgen een peter, een ervaren technieker of werfleider, die de nieuwe teamleden onder zijn vleugel neemt.

Net zoals Airclima werken ook de grote spelers op de markt van koeltechnieken en HVAC samen met scholen. Wij laten de gasten die goesting hebben om complexe technieken in kleine en grote projecten te plaatsen kennismaken met de sfeer in een familiaal bedrijf. Het is dan aan hen om te kiezen waar ze zich goed voelen.

Interne opleidingen

Koeltechnieken en innovatie kan je niet van elkaar lostrekken. Constante studie en opleiding zijn nodig om mee te blijven. Zeker op vlak van het natuurlijk koudemiddel CO2. Daar zijn wij immers mee de pionier.

Gelukkig werken er bij Airclima enkele experten die ons team begeleiden en constant op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Deze opleidingen gebeuren vaak ad hoc maar ook tijdens de jaarlijkse opleidingsweek. Gedurende een hele week worden er trainingen gegeven. Externe partijen worden ingeschakeld om attesten te behalen (vorkheftruc, VCA, hoogtewerker, EHBO …) en onze engineers en projectleiders instrueren de techniekers over de laatste ontwikkelingen binnen het koudemiddel CO2.

Ieder teamlid krijgt een afgelijnd programma voor theorie en praktijk en dit afgestemd op de reeds aanwezige ervaring. De laatste dag sluiten we af met een teambuilding. Deze week wordt enorm geapprecieerd. Het creëert een ongeziene groepsdynamiek en het zet de neuzen in dezelfde richting.

Eigen R&D center

In onze gebouwen te Kontich hebben wij een eigen ‘labo’ ontwikkeld. Dit gebruiken we niet alleen om de trainingen rond het natuurlijk koudemiddel CO2 te geven. Het wordt ook ingezet om ontworpen toepassingen voor klanten uit te testen voordat ze geplaatst worden. We simuleren de situatie en kunnen zo o.a. de beoogde energie-efficiëntie controleren.


Met dit R&D center in house hebben we alles binnen bereik om steeds meer op innovatie in te zetten. Dit is de plek waar onze ingenieurs het liefst vertoeven.

Ontvangstruimte voor leveranciers en klanten

Regelmatig nodigen we klanten en leveranciers uit in onze kantoren en uiteraard staat dan een bezoekje aan ons R&D center ook op de agenda.  Zo zien ze met hun eigen ogen waar Airclima voor staat en vooral ook waar we mee bezig is.

‘Wij blijven inzetten op innovatie en opleiding. Enkel zo kunnen we blijven meespelen op de markt van de koelinstallaties. Goed opgeleide techniekers, steeds dat stapje verder denken dan de standaardtechnieken… daar zijn we best trots op.’

Matthias Cuvelie, business development

Bij de engineeringsafdeling begint alles

Bij de engineeringsafdeling begint alles

Airclima onderscheidt zich op veel vlakken van onze concullega’s. We werken op maat van de klant, we houden de communicatielijnen kort en hebben een eigen team van (service)techniekers die echt weten waar ze mee bezig zijn. De engineeringafdeling ligt aan de basis van ons succes. Hier start alles. Jean, sinds 2012 technisch directeur bij Airclima laten we in dit artikel aan het woord.

Zijn enthousiasme en gedrevenheid spreken boekdelen.

Jij bent nu iets meer dan 10 jaar hoofd van de engineeringafdeling. Wat is er op die 10 jaar gebeurd?

Toen ik fakkel van de vorige technisch directeur overnam na een 8-tal jaren op de calculatie mee te draaien, heb ik me vooral gefocust op continuïteit en kleine verbeteringen. Airclima was al goed bezig, bijna iedere installatie werd toen al met een 10-jarig omniumcontract verkocht. Het kon alleen nog beter.

Mijn doel was vooral om Airclima klaar te maken voor de toekomst. Zowel de installaties als onze medewerkers moesten mee evolueren om vooraan in de rij te blijven.  Koelinstallaties ontwerpen met gewaarborgde hoge efficiëntiegraad, bedrijfszekerheid en duurzaamheid kon enkel gerealiseerd worden door het inzetten op doorgedreven kennis in mechanica, fysica, elektronica en IT.

Steeds dat stapje verder gaan om ons te onderscheiden was en is nog steeds het doel.

Terwijl de koelindustrie zich nog steeds baseert op verouderde of conventionele technologie met  synthetische koudemiddelen, zijn wij met Airclima ondertussen voortrekker van koel- en vriestechnieken op het natuurlijke koudemiddel CO2 (R744). Dit is werkelijk een prachtig koudemiddel. Het regelen en bewaken van de meest stabiele en optimale werkingsparameters is een uitdaging, maar het loont. Vraag maar aan onze klanten. Ook hier geven we een omniumgarantie van 10 jaar.

Ondertussen hebben we onze eigen MT-LT-IT CO2 Heat Recovery boostercentrale in ons R&D center in Kontich gebouwd waarop we onze innovaties toepassen en uittesten. Ook iets waarop we uniek zijn in onze sector. En dat allemaal legt ons geen windeieren. Internationaal hebben wij hiermee onze naam gemaakt en we versterken die nog steeds

Waarin maken jullie het verschil?

Als een klant onze expertise vraagt, dan gaan wij tot het uiterste. We luisteren goed naar wat ze echt nodig hebben en houden rekening met alle mogelijke factoren: de gewaarborgde temperatuur, de vochtigheidsgraad, de graad van belasting of kleinst mogelijke deellasten, het werkingsgebied van alle componenten, de omgevingsvariabelen, de mogelijkheden en uiteraard ook het budget.

Wij bekijken de energie-efficiëntie, de geluidsgrenzen, de redundantie, de luchtsnelheden, uitblaastemperaturen, het comfort, de uitbreidbaarheid … En uiteraard ook of we 10 jaar omniumwaarborg kunnen geven op de volledige installatie. Wij ontwerpen vertrouwen. Onze installaties moeten bedrijfszeker én efficiënt zijn. Geen problemen bij tropische zomertemperaturen of loze beloftes. Wij zoeken de verste grenzen op van de mogelijkheden binnen het budget van de klant.

Airclima werkt bijna nooit met standaardinstallaties. Hoe dan wel?

Alles wat kant-en-klaar aangekocht kan worden, zoals koel- en vriescentrales of condensing units zijn per definitie voor Airclima ongeschikt of niet conform onze kwaliteitseisen. We hebben ze uitgetest, maar we konden hier geen 10 jaar omniumgarantie waarborgen.

Daarom verkiezen we om (indien mogelijk) steeds zelf alles te engineeren en te bouwen of laten bouwen volgens onze systeemeisen.
Door componenten, regelingen en werkingsparameters uitvoerig te testen hier in Kontich, zijn we 100% zeker zijn dat de klant een installatie krijgt die perfect doet wat ervan verwacht wordt, en zelfs nog meer.

Wij stoppen met plezier tijd in het ontwerpen, managen en controleren.

Stopt jouw rol na het ontwerpen en ontwikkelen?

Onze projectleiders nemen na het ontwerp de fakkel over, maar grote CO2 installaties start ik mee op met de werfleider en elektrotechnieker. Dan gaan we enkele dagen naar de klant om de installatie in bedrijf te stellen, ter plekke te programmeren, alles af te regelen … en de remote monitoring te configureren. Wij monitoren al onze installaties gedurende enkele maanden, liefst gedurende meerdere seizoenen, zodat we kunnen bijsturen waar het eventueel nog nodig is. 

Een ontwerp is maar zo sterk als de uitvoerder die het plaatst. Is dit hier ook zo?

Uiteraard. Bij Airclima werken wij met eigen personeel. Dat techniekers hier al meer dan  20 jaar werken en dat collega’s na enkele jaren ervaring elders naar airclima terugkomen, zegt voldoende.

Hier werken enkel specialisten of gemotiveerde techniekers die snel het expertenniveau willen bereiken. Dat wij met een team van 8 onderhoudstechniekers meer dan 1400 installaties doorheen Europa in beheer hebben, toont aan dat onze installaties niet storingsgevoelig zijn. Terwijl bedrijven bij hoge buitentemperaturen in de zomer problemen ondervinden met hun koelinstallaties, hebben klanten van.

Airclima hier geen last van. Onze installaties zijn hierop voorzien.

Wat is het succes van Airclima?

Onze installaties zijn goed geëngineerd, goed geplaatst en goed onderhouden… maar dat zou iedereen in mijn positie zeggen, nietwaar? Wij durven met de hand op het hart zeggen dat onze klanten nooit bedrogen uitkomen en nooit in de steek gelaten worden en dat kan enkel door dit sterk team.

Wij hebben helemaal geen verkooppraatjes nodig om mooie projecten binnen te halen. Wat we garanderen, maken we waar.

Berry's Bloemenshop - Bergen Op Zoom

Partner voor de koeling installatie in de bloemensector

Intratuin Venray

Partner voor de koeling installatie in de bloemensector

Vanaf het moment dat een bloem wordt geplukt op het veld, is er nog een lange weg te gaan voordat de bloem op zijn uiteindelijke bestemming arriveert. Op de tafel om de huiskamer op te fleuren bijvoorbeeld of bij een plechtige ceremonie om een dierbaar iemand de laatste eer te bewijzen. Bloemen zijn er voor talrijke gelegenheden.

Om bloemen in de optimale staat te houden tot ze hun bestemming hebben bereikt, moet je met verschillende factoren rekening houden.
Hun levensduur hangt af van:

 • hygiëne
 • waterkwaliteit
 • koeling

Is een van deze drie elementen niet in orde, dan vermindert de kwaliteit zienderogen. Iedereen wil immers bloemen in huis of op kantoor die vers geplukt ogen. De teler moet zorgen dat dit allemaal perfect op elkaar is afgestemd. Voor het aspect koeling wordt Airclima ingeschakeld. Al meer dan 20 jaar zijn wij een toonaangevende speler op vlak van koelinstallaties. Meer dan de helft van onze klanten zijn actief in de bloemensector. Telers, verwerkers, hoofdverdelers en floristen komen bij ons terecht om een specifiek op hun bedrijf afgestemde koelinstallatie te ontwerpen en te installeren. Hoe beter een bloem of plant bewaard wordt, hoe langer de eindklant er plezier van heeft en hoe meer tevreden hij is.

Naast temperatuur is ook luchtvochtigheid belangrijk


Op het moment dat de steel van een bloem wordt doorgeknipt, moet er snel en efficiënt gehandeld worden om de kwaliteit van de bloem zo lang mogelijk te garanderen.
De bloem krijgt dan immers geen voedingsstoffen meer. Het aftakelingsproces treedt vanaf dan in werking. En dat proces moet zo langzaam mogelijk verlopen.

Het is logisch dat de juiste temperatuurregeling van een koelcel hier een grote rol in speelt.Maar wat velen vergeten is dat ook de luchtvochtigheid een onmisbare factor is.De luchtvochtigheid in de cel moet dermate laag zijn, dat plantenziektes en schimmels geen kans krijgen om zich in de bloem te nestelen. Maar mag dan ook weer niet té laag zijn, want dan droogt de bloem uit. Om de optimale balans tussen het voorkomen van schimmels en uitdroging te realiseren, creëren we met onze koelinstallaties een ideaal microklimaat. We houden rekening met de afmeting van de koelcel en met de koelcapaciteit van de koelers.

FleuraMetz - Griesheim

Airclima werkt op maat


Wij zijn al jaren thuis in de bloemensector. De grote spelers op de Europese markt weten dit. Zo verzorgen wij o.a. de koelinstallaties bij grote bloemenveilingen en bij leveranciers van snijbloemen.


Vaak worden we ingeschakeld al van bij de ontwerpfase van de opslagruimte. Onze ingenieurs denken mee, ze bepalen mee de plaats van de koeling infrastructuur en de koelcapaciteit. Bij de bouwwerken kunnen we zo heel kort op de bal spelen. De koelinstallaties worden nadien perfect afgesteld en op regelmatige basis komen wij langs voor het onderhoud. Onze klanten genieten van een omnium garantie van wel 8 jaar. Uniek in onze sector. Dit omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze installaties én van onze installateurs.

Het is fijn om te horen dat onze klanten ons niet als leveranciers zien, maar als volwaardige partners binnen hun bedrijf.

Uitfasering synthetische koudemiddelen

Uitfasering van synthetische koudemiddelen

Er is veel te doen rondom de uitfasering van synthetische koudemiddelen. Iedereen is verplicht z’n steentje bij te dragen aan de verbetering van ons milieu voor de toekomst. Ook wij zijn bezig met de uitfasering van synthetische koelmiddelen en concentreren ons op een schonere toekomst voor alle leven op aarde. Dit is een verplichting die voor alle bedrijven binnen de Europese Unie gevestigd zijn.

Richtlijnen begrijpen

Om de nieuwe richtlijnen te begrijpen en de nodige aanpassingen te kunnen verrichten, moeten we eerst vaststellen waar we het precies over hebben. Traditionele synthetische koelmiddelen werden vooral gebruikt in koelcircuits en dienen om de temperatuur van een omgeving of een industrieel proces, een stof of vloeistof te veranderen of te regelen.

Over het algemeen worden de traditionele stoffen verdeeld in 2 groepen. Ten eerste heb je synthetische koelgassen, van organische oorsprong die verbindingen vormen van koolstof, waterstof, fluor, chloor, enz. In deze categorie hebben we het over vloeistoffen zoals CFK’s. Dat zijn volledig gehalogeneerde halokoolstoffen (zonder waterstof) die chloor, fluor en koolstof bevatten, schadelijk zijn voor de ozonlaag en de hele planeet. Regelgeving in de hele wereld wordt aangepast voor de uitfasering van dit soort middelen. 

Daarnaast heb je HCFK’s. Dit is gedeeltelijk gehalogeneerde halokoolstof die waterstof, chloor, fluor en koolstof bevat. Vervolgens is er HFC. Dit is gedeeltelijk gehalogeneerde halokoolstof die waterstof, fluor en koolstof bevat. Al deze vloeistoffen hebben een lagere impact op de atmosfeer en hebben gediend als overgang van het CFK-verbod.

Natuurlijke koelgassen van anorganische oorsprong, zoals water, lucht, kooldioxide of ammoniak hebben wellicht de toekomst. Het zijn stoffen die een gering effect hebben op het milieu, de ozonlaag niet aantasten en een zeer laag aarde-opwarmingsvermogen (GWP) hebben. Onze ontwikkeling richt zich dan ook geheel op de richtlijnen voor de uitfasering synthetische koudemiddelen zoals vastgesteld door de Europese Unie.

Ieder koudemiddel behoort tot een veiligheidsgroep die door twee cijfers wordt aangeduid: eerst A of B volgens de mate van giftigheid en vervolgens 1, 2 of 3 volgens de ontvlambaarheid, en er zijn drie groepen gedefinieerd:

 • L1 – hoge veiligheid: die van type A1.
 • L2 – gemiddelde veiligheid: die van de types A2, B1 en B2.
 • L3 – lage veiligheid: types A3 en B3.

Het afgelopen jaar zijn de prijzen van traditionele koelgassen door het dak gegaan en zelfs met 400% gestegen in minder dan een jaar. Er zijn twee factoren die de prijs van koelgassen beïnvloeden: de Europese F-gasverordening en de F-gasbelasting. Houdt daarbij rekening met de achtergrond van het onaantrekkelijk maken van deze gassen in verband met de uitfasering synthetische koudemiddelen. Verschillende soorten gassen worden verschillend belast om op deze manier het gebruik ervan steeds minder aantrekkelijk te maken.

Gebruik maken van subsidieregelingen

De door de overheid ingestelde “energie-investeringsaftrek” (EIA) kunt u een bepaald percentage van uw investeringskosten voor verduurzaming aftrekken van uw fiscale winst. Deze vorm van aftrek staat los van de gebruikelijke afschrijvingen. Gemiddeld levert daardoor de EIA u 10% extra belastingvoordeel op.

Waaruit bestaat de koelgassen Europese F-gassenverordening (Verordening 517/2014)?

De belangrijkste doelstelling is het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen tegen 2030 met 70% te verminderen en het uiteindelijk bewerkstelligen van de uitfasering synthetische koudemiddelen. Het stelt de geleidelijke vermindering van emissies voor door het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen te controleren en deze tegen 2030 te vervangen door andere soorten gassen met een vele malen lager GWP (Global Warming Potentieel). Deze verordening is niet rechtstreeks van toepassing op de koelgasprijs, maar wel op het aandeel koelgas dat elke fabrikant mag verkopen, wat betekent dat de koelgasprijs zal stijgen.

Dit is een geleidelijk reductieproces dat in fasen verloopt. Door dit proces zal het verbruik van HFK’s tot 2030 drastisch dalen en uiteindelijk leiden tot uitfasering synthetische koudemiddelen. In 2024 zal dit leiden tot een vermindering van 60%, en rond het jaar 2030 zal 78% minder worden geproduceerd.

De uitstoot van gefluoreerde gassen in de atmosfeer en het verbruik ervan vanwege de negatieve gevolgen voor de atmosfeer door hun aarde-opwarmingsvermogen (GWP of GPW) en de daaruit voortvloeiende toename van het broeikaseffect heeft geleid tot de uitfasering van synthetische koudemiddelen.

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), per fluor koolwaterstoffen (PFK’s) en zwavel hexa fluoride (SF6) worden beschouwd als gefluoreerde broeikasgassen. De rechtvaardiging voor deze Europese verordening is het milieu en is bedoeld om de uitstoot van vervuilende gassen te bestraffen. Daarom wordt deze vastgesteld op basis van hun aarde-opwarmingsvermogen (GWP), vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,02.

Het vermijden van lekkage is nu meer dan ooit een economische en ecologische noodzaak voor de industrie die het meest te lijden heeft onder de huidige situatie van koelgassen. Als uw installatie traditionele koelgassen gebruikt, raden wij u aan de status ervan te controleren om lekken of andere problemen te voorkomen en op te sporen en andere opties te beoordelen voor het gebruik van andere soorten koelmiddelen die het milieu helpen beschermen en efficiënter en zuiniger zijn. De uitfasering synthetische koudemiddelen is er niet voor niets.

Met het oog op de uitfasering synthetische koudemiddelen is ieder bedrijf gebaat bij een goede voorbereiding tot verandering van de bedrijfsprocessen. Er is veel informatie beschikbaar die kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen voor uw bedrijfsprocessen. 

De verduurzaming van uw koelprocessen is niet alleen goed voor het milieu, maar zelfs wettelijk verplicht. De uitfasering synthetische koudemiddelen staat als het ware voor de deur en wij zijn er om u te helpen.

Bedrijven vragen zich momenteel af wat de nieuwe regelgeving betekent. En vooral, of en hoe vervangende , natuurlijke middelen kunnen bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat. We hebben verschillende mogelijkheden, die kunnen leiden tot wel 40% minder energiekosten. Dat komt omdat natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 energiezuiniger zijn dan hun synthetische voorgangers. Daardoor resulteert dit in 25 tot 40% minder energiekosten.

4) CO2 fungeert ook als koudedrager

CO2 kan niet alleen als koudemiddel, maar ook als koudedrager in zogenaamde pompsystemen gebruikt worden in combinatie met een cascadesysteem. Deze systemen zijn dan vooral interessant voor grote vermogens en het overbruggen van grotere leidingafstanden.

5) Hoog rendement

CO2 biedt een ontzettend mooi prima rendement als koelmiddel, maar kan evenzeer zorgen voor warmteterugwinning. Dit maakt van CO2 als natuurlijk koudemiddel niet enkel een goede ecologische oplossing, maar ook een uitstekende oplossing voor je budget.

Kosten besparen

Verschillende industrieën hebben veel baat bij de nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 op zich zijn goedkoper als synthetische koudemiddelen. Daarnaast zijn de nieuwe technieken gebaseerd op CO2 als koudemiddel energiezuiniger.   

Uw duurzame bedrijfsvoering

Koeling door middel van natuurlijke koudemiddelen hoort bij een modern bedrijf met een duurzame pketen. In ons kleine land wordt bijna 3% van het totale elektriciteitsverbruik opgeslokt door koeling. Door de inzet van natuurlijke koudemiddelen helpen we dit aandeel te verminderen en daarmee tegelijk uw bedrijf te verduurzamen.