Berry's Bloemenshop - Bergen Op Zoom

Partner voor de koeling installatie in de bloemensector

Intratuin Venray

Partner voor de koeling installatie in de bloemensector

Vanaf het moment dat een bloem wordt geplukt op het veld, is er nog een lange weg te gaan voordat de bloem op zijn uiteindelijke bestemming arriveert. Op de tafel om de huiskamer op te fleuren bijvoorbeeld of bij een plechtige ceremonie om een dierbaar iemand de laatste eer te bewijzen. Bloemen zijn er voor talrijke gelegenheden.

Om bloemen in de optimale staat te houden tot ze hun bestemming hebben bereikt, moet je met verschillende factoren rekening houden.
Hun levensduur hangt af van:

 • hygiëne
 • waterkwaliteit
 • koeling

Is een van deze drie elementen niet in orde, dan vermindert de kwaliteit zienderogen.
Iedereen wil immers bloemen in huis of op kantoor die vers geplukt ogen.
De teler moet zorgen dat dit allemaal perfect op elkaar is afgestemd.

Voor het aspect koeling wordt Airclima ingeschakeld.
Al meer dan 20 jaar zijn wij een toonaangevende speler op vlak van koelinstallaties. Meer dan de helft van onze klanten zijn actief in de bloemensector.
Telers, verwerkers, hoofdverdelers en floristen komen bij ons terecht om een specifiek op hun bedrijf afgestemde koelinstallatie te ontwerpen en te installeren.
Hoe beter een bloem of plant bewaard wordt, hoe langer de eindklant er plezier van heeft en hoe meer tevreden hij is.

Naast temperatuur is ook luchtvochtigheid belangrijk

Op het moment dat de steel van een bloem wordt doorgeknipt, moet er snel en efficiënt gehandeld worden om de kwaliteit van de bloem zo lang mogelijk te garanderen.
De bloem krijgt dan immers geen voedingsstoffen meer. Het aftakelingsproces treedt vanaf dan in werking. En dat proces moet zo langzaam mogelijk verlopen.

Het is logisch dat de juiste temperatuurregeling van een koelcel hier een grote rol in speelt.Maar wat velen vergeten is dat ook de luchtvochtigheid een onmisbare factor is.De luchtvochtigheid in de cel moet dermate laag zijn, dat plantenziektes en schimmels geen kans krijgen om zich in de bloem te nestelen.

Maar mag dan ook weer niet té laag zijn, want dan droogt de bloem uit. Om de optimale balans tussen het voorkomen van schimmels en uitdroging te realiseren, creëren we met onze koelinstallaties een ideaal microklimaat. We houden rekening met de afmeting van de koelcel en met de koelcapaciteit van de koelers.

Neem contact
FleuraMetz - Griesheim

Airclima werkt op maat

Wij zijn al jaren thuis in de bloemensector. De grote spelers op de Europese markt weten dit. Zo verzorgen wij o.a. de koelinstallaties bij grote bloemenveilingen en bij leveranciers van snijbloemen.

Vaak worden we ingeschakeld al van bij de ontwerpfase van de opslagruimte. Onze ingenieurs denken mee, ze bepalen mee de plaats van de koeling infrastructuur en de koelcapaciteit.
Bij de bouwwerken kunnen we zo heel kort op de bal spelen.
De koelinstallaties worden nadien perfect afgesteld en op regelmatige basis komen wij langs voor het onderhoud. Onze klanten genieten van een omnium garantie van wel 8 jaar. Uniek in onze sector. Dit omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze installaties én van onze installateurs.

Het is fijn om te horen dat onze klanten ons niet als leveranciers zien, maar als volwaardige partners binnen hun bedrijf.

Neem contact

Uitfasering synthetische koudemiddelen

Uitfasering van synthetische koudemiddelen

Er is veel te doen rondom de uitfasering van synthetische koudemiddelen. Iedereen is verplicht z’n steentje bij te dragen aan de verbetering van ons milieu voor de toekomst. Ook wij zijn bezig met de uitfasering van synthetische koelmiddelen en concentreren ons op een schonere toekomst voor alle leven op aarde. Dit is een verplichting die voor alle bedrijven binnen de Europese Unie gevestigd zijn.

Richtlijnen begrijpen

Om de nieuwe richtlijnen te begrijpen en de nodige aanpassingen te kunnen verrichten, moeten we eerst vaststellen waar we het precies over hebben. Traditionele synthetische koelmiddelen werden vooral gebruikt in koelcircuits en dienen om de temperatuur van een omgeving of een industrieel proces, een stof of vloeistof te veranderen of te regelen.

Over het algemeen worden de traditionele stoffen verdeeld in 2 groepen. Ten eerste heb je synthetische koelgassen, van organische oorsprong die verbindingen vormen van koolstof, waterstof, fluor, chloor, enz. In deze categorie hebben we het over vloeistoffen zoals CFK’s. Dat zijn volledig gehalogeneerde halokoolstoffen (zonder waterstof) die chloor, fluor en koolstof bevatten, schadelijk zijn voor de ozonlaag en de hele planeet. Regelgeving in de hele wereld wordt aangepast voor de uitfasering van dit soort middelen. 

Neem contact

Daarnaast heb je HCFK’s. Dit is gedeeltelijk gehalogeneerde halokoolstof die waterstof, chloor, fluor en koolstof bevat. Vervolgens is er HFC. Dit is gedeeltelijk gehalogeneerde halokoolstof die waterstof, fluor en koolstof bevat. Al deze vloeistoffen hebben een lagere impact op de atmosfeer en hebben gediend als overgang van het CFK-verbod.

Natuurlijke koelgassen van anorganische oorsprong, zoals water, lucht, kooldioxide of ammoniak hebben wellicht de toekomst. Het zijn stoffen die een gering effect hebben op het milieu, de ozonlaag niet aantasten en een zeer laag aarde-opwarmingsvermogen (GWP) hebben. Onze ontwikkeling richt zich dan ook geheel op de richtlijnen voor de uitfasering synthetische koudemiddelen zoals vastgesteld door de Europese Unie.

Ieder koudemiddel behoort tot een veiligheidsgroep die door twee cijfers wordt aangeduid: eerst A of B volgens de mate van giftigheid en vervolgens 1, 2 of 3 volgens de ontvlambaarheid, en er zijn drie groepen gedefinieerd:

– L1 – hoge veiligheid: die van type A1.

– L2 – gemiddelde veiligheid: die van de types A2, B1 en B2.

– L3 – lage veiligheid: types A3 en B3.

Het afgelopen jaar zijn de prijzen van traditionele koelgassen door het dak gegaan en zelfs met 400% gestegen in minder dan een jaar. Er zijn twee factoren die de prijs van koelgassen beïnvloeden: de Europese F-gasverordening en de F-gasbelasting. Houdt daarbij rekening met de achtergrond van het onaantrekkelijk maken van deze gassen in verband met de uitfasering synthetische koudemiddelen. Verschillende soorten gassen worden verschillend belast om op deze manier het gebruik ervan steeds minder aantrekkelijk te maken.

Waaruit bestaat de koelgassen Europese F-gassenverordening (Verordening 517/2014)?

De belangrijkste doelstelling is het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen tegen 2030 met 70% te verminderen en het uiteindelijk bewerkstelligen van de uitfasering synthetische koudemiddelen. Het stelt de geleidelijke vermindering van emissies voor door het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen te controleren en deze tegen 2030 te vervangen door andere soorten gassen met een vele malen lager GWP (Global Warming Potentieel).

Deze verordening is niet rechtstreeks van toepassing op de koelgasprijs, maar wel op het aandeel koelgas dat elke fabrikant mag verkopen, wat betekent dat de koelgasprijs zal stijgen.

Dit is een geleidelijk reductieproces dat in fasen verloopt. Door dit proces zal het verbruik van HFK’s tot 2030 drastisch dalen en uiteindelijk leiden tot uitfasering synthetische koudemiddelen. In 2024 zal dit leiden tot een vermindering van 60%, en rond het jaar 2030 zal 78% minder worden geproduceerd.

De uitstoot van gefluoreerde gassen in de atmosfeer en het verbruik ervan vanwege de negatieve gevolgen voor de atmosfeer door hun aarde-opwarmingsvermogen (GWP of GPW) en de daaruit voortvloeiende toename van het broeikaseffect heeft geleid tot de uitfasering van synthetische koudemiddelen.

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), per fluor koolwaterstoffen (PFK’s) en zwavel hexa fluoride (SF6) worden beschouwd als gefluoreerde broeikasgassen. De rechtvaardiging voor deze Europese verordening is het milieu en is bedoeld om de uitstoot van vervuilende gassen te bestraffen. Daarom wordt deze vastgesteld op basis van hun aarde-opwarmingsvermogen (GWP), vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,02.

Het vermijden van lekkage is nu meer dan ooit een economische en ecologische noodzaak voor de industrie die het meest te lijden heeft onder de huidige situatie van koelgassen. Als uw installatie traditionele koelgassen gebruikt, raden wij u aan de status ervan te controleren om lekken of andere problemen te voorkomen en op te sporen en andere opties te beoordelen voor het gebruik van andere soorten koelmiddelen die het milieu helpen beschermen en efficiënter en zuiniger zijn. De uitfasering synthetische koudemiddelen is er niet voor niets.

Met het oog op de uitfasering synthetische koudemiddelen is ieder bedrijf gebaat bij een goede voorbereiding tot verandering van de bedrijfsprocessen. Er is veel informatie beschikbaar die kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen voor uw bedrijfsprocessen. 

De verduurzaming van uw koelprocessen is niet alleen goed voor het milieu, maar zelfs wettelijk verplicht. De uitfasering synthetische koudemiddelen staat als het ware voor de deur en wij zijn er om u te helpen. 

Bedrijven vragen zich momenteel af wat de nieuwe regelgeving betekent. En vooral, of en hoe vervangende , natuurlijke middelen kunnen bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat. We hebben verschillende mogelijkheden, die kunnen leiden tot wel 40% minder energiekosten. Dat komt omdat natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 energiezuiniger zijn dan hun synthetische voorgangers. Daardoor resulteert dit in 25 tot 40% minder energiekosten.

Gebruik maken van subsidieregelingen

De door de overheid ingestelde “energie-investeringsaftrek” (EIA) kunt u een bepaald percentage van uw investeringskosten voor verduurzaming aftrekken van uw fiscale winst. Deze vorm van aftrek staat los van de gebruikelijke afschrijvingen. Gemiddeld levert daardoor de EIA u 10% extra belastingvoordeel op.

4) CO2 fungeert ook als koudedrager

CO2 kan niet alleen als koudemiddel, maar ook als koudedrager in zogenaamde pompsystemen gebruikt worden in combinatie met een cascadesysteem. Deze systemen zijn dan vooral interessant voor grote vermogens en het overbruggen van grotere leidingafstanden.

5) Hoog rendement

CO2 biedt een ontzettend mooi prima rendement als koelmiddel, maar kan evenzeer zorgen voor warmteterugwinning. Dit maakt van CO2 als natuurlijk koudemiddel niet enkel een goede ecologische oplossing, maar ook een uitstekende oplossing voor je budget.

Kosten besparen

Verschillende industrieën hebben veel baat bij de nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 op zich zijn goedkoper als synthetische koudemiddelen. Daarnaast zijn de nieuwe technieken gebaseerd op CO2 als koudemiddel energiezuiniger.   

Uw duurzame bedrijfsvoering

Koeling door middel van natuurlijke koudemiddelen hoort bij een modern bedrijf met een duurzame pketen. In ons kleine land wordt bijna 3% van het totale elektriciteitsverbruik opgeslokt door koeling. Door de inzet van natuurlijke koudemiddelen helpen we dit aandeel te verminderen en daarmee tegelijk uw bedrijf te verduurzamen.

Neem contact
airclima koeling

Wie is Airclima?

koeltechniek

Airclima, een mooi verhaal

Airclima mag zich met trots ‘Europees marktleider voor koelinstallaties in de snijbloemensector’ noemen. Lees mee hoe wij als familiebedrijf op deze positie zijn terechtgekomen en wat onze plannen voor de toekomst zijn.

Hoe het begon

We schrijven 1998. Het bedrijf waar Carlo Cuvelie en Luc Michielsen aan de slag zijn, beslist om te stoppen. Omdat ze gebeten zijn door koeltechniek in gebouwen, willen ze zich in deze activiteit verder blijven verdiepen. De commerciële kwaliteiten van Carlo gecombineerd met de technische kennis van Luc waren de basis om te starten met Airclima.

Omdat de sector van de snijbloemen hen niet onbekend was, focusten ze zich hier in het begin op. Eerst klein, door verkoopskoelcellen in bloemenwinkels en kleine opslagplaatsen van snijbloemen en planten te voorzien. Maar al snel namen ze grotere projecten aan. Zo volgden tuincentra en later ook groothandels. Stilaan werd Airclima een naam in de sector. Hun grote doorbraak was een reusachtige koelinstallatie bij de Agora Group te Kontich. Zij zijn marktleider voor België en Frankrijk als groothandel in snijbloemen en planten voor professionele floristen en tuincentra.  Airclima installeerde er een innovatief koelplafondsysteem, een installatie die nog steeds toonaangevend is in de sector.

Carlo Cuvelie

En zo ging de bal aan het rollen. Nederland kwam erbij, Frankrijk, Duitsland, UK, Zwitserland, Luxemburg, Spanje, Polen en Oostenrijk volgden. Op dit moment halen we meer dan de helft van onze omzet uit de snijbloemensector internationaal.Maar ook de logistieke bedrijven in de pharmawereld en de voedingssector hebben ondertussen hun weg gevonden naar Airclima in Kontich en steeds meer worden we ingeschakeld om de klimatisatie in kantoren en andere opslagruimtes te verzorgen.

Neem contact

Wat maakt ons trots?

Wat ons trots maakt? Dat klanten Airclima omschrijven als hun partner. Airclima is namelijk veel meer dan enkel een leverancier van koelinstallaties. Zo luistert ons team uitgebreid naar de wensen van de klant én ontzorgen wij hen in het volledige proces.

Hierdoor kunnen de klanten zich bezighouden met hun dagelijkse activiteiten. Airclima ervoor zorgt dat de koeling geïnstalleerd wordt en optimaal werkt. Wij geven advies, maar staan ook open voor creatieve ideeën en input van onze klant.Een uitdaging gaan we niet uit de weg en geven prioriteit aan een goede relatie op de lange termijn.

Ons onderhoudscontract is bovendien uniek. Omdat we enkel werken met kwaliteitsproducten en met gedreven en goedopgeleide installateurs geven we een omniumgarantie van 8 jaar. Wij komen op regelmatige basis langs om de installaties te controleren en garanderen een snelle interventie wanneer er iets hapert. Onze klanten weten dat ze op ons kunnen rekenen.

De tweede generatie staat klaar

In 2013 kwam Michel Cuvelie die al enkele jaren meedraaide in het bedrijf en neef van Carlo, mee aan het roer als extra zaakvoerder. Sinds kort is ook Matthias Cuvelie, zoon van Carlo, mee betrokken in de bedrijfsvoering bij Airclima.

De ruime ervaring en kennis van Carlo en Michel en het enthousiasme en de frisse ideeën van Matthias blijken een gouden combinatie. Zo is Airclima momenteel erg druk met het introduceren van CO2 koelingen in binnen- en buitenland. Dit zijn milieuvriendelijke én energiezuinige koelingsinstallaties op basis van het natuurlijk koudemiddel CO2.

De nieuwe generatie koelinstallaties die we vandaag de dag bouwen, verbruiken minstens 40 % minder energie dan de vorige generatie van installaties 20 jaar geleden. Dat dit succes heeft, is een understatement. CO2 is bovendien een stof die van nature aanwezig is op de aarde en minder risico’s met zich meebrengt dan chemische stoffen.

Explosies en giftige dampen worden hier uitgesloten. Een ander belangrijk voordeel is dat er geen restricties voor CO2 koelingen gelden. De installatie is hierdoor een stuk sneller en eenvoudiger.

Michel Cuvelie

Airclima kan rekenen op een fantastisch team

Carlo, Michel en Matthias kunnen rekenen op een team van 35 medewerkers. Het zijn stuk voor stuk professionals die even gedreven zijn als het management en dat voel je als klant. Airclima staat immers 24/7 voor haar klanten klaar. Bij calamiteiten is er altijd iemand die de klant komt helpen. Een groot deel van het deskundig team is al vanaf het eerste uur werkzaam bij Airclima.

We kennen elkaar dan ook door en door en zijn goed op elkaar ingespeeld. Het team bestaat bovendien uit de juiste dosis kennis, ervaring, brains én humor. Hoewel  we vaak verspreid zitten over verschillende locaties, is er één traditie die nooit wordt overgeslagen. Elke vrijdag komen we samen in onze kantoren te Kontich om de week door te spreken.

Dit doen we op een informele en gezellige manier waardoor iedereen met een ontspannen gevoel het weekend tegemoet gaat.

Toekomstplannen

De bloemensector vertegenwoordigt meer dan de helft van onze klanten, met Nederland op kop. Stilaan beginnen de andere sectoren waar we ook actief zijn de weg naar Airclima te vinden. En daar willen we in de toekomst meer op inzetten.

In verschillende logistieke bedrijven die gekoelde opslag van pharmaproducten en voeding organiseren, hebben we al mooie projecten verwezenlijkt. Ook daar denken we mee van bij het ontwerp of het idee.

Onze HVAC-afdeling wordt ondertussen ook steeds meer door kmo’s aangesproken. Energie-efficiënt verwarmen en verluchten is de dag van vandaag niet meer weg te denken. Fijn dat kmo’s zo ook de weg naar Airclima vinden.

Wij hebben er alleszins veel zin in om Airclima nóg meer op de kaart te zetten, internationaal, nationaal én lokaal.

Neem contact

Meer weten over Airclima?

Wil je meer weten over onze activiteiten?
Bouwplannen met je bedrijf en op zoek naar een partner voor klimatisatie?
Of zin om deel uit te maken van ons team?

Welkom voor een koffie bij ons in Kontich.
Of geef ons een belletje en wij komen met plezier tot bij jou.

Neem contact

CO2 als natuurlijk koudemiddel

natuurlijke koudemiddelen

CO2 als natuurlijk koudemiddel

We weten allemaal dat ons klimaat aan het veranderen is. De temperatuur blijft maar stijgen en dat aan een snel tempo. Vooral voor bedrijven die gebruikmaken van koelinstallaties om hun producten en/of stoffen te kunnen bewaren, is het essentieel om te kiezen voor een duurzame koudetechniek. En de dag van vandaag betekent dat kiezen voor CO2 als natuurlijk koudemiddel. Wat zijn de voordelen van natuurlijke koelmiddelen zoals  CO2 en waarom is dit beter dan een ander koudemiddel? Je leest het allemaal in dit artikel! 

Wat is CO2?

CO2, of voluit geschreven koolstofdioxide, is een gas dat door toedoen van de natuur aanwezig is in de atmosfeer. Wel is het zo dat de hoeveelheid CO2 almaar toeneemt door menselijke activiteiten. Denk maar aan een vlucht nemen, met de trein reizen, diesel verbruiken met de auto, kantoorpapier gebruiken of zelfs alleen maar ademen. Het gevolg? De CO2 uitstoot blijft maar verhogen en dat leidt tot de opwarming van de aarde. Een steeds warmere aardbol zorgt er dan op zijn beurt weer voor dat de hoeveelheid CO2 blijft toenemen. We zitten in een vicieuze cirkel.

Wat zijn de gevolgen van een hogere CO2-uitstoot?

Zoals hierboven reeds vermeld, zorgt meer CO2 in de atmosfeer voor de opwarming van de aarde. Maar waarom is deze opwarming nu eigenlijk zo gevaarlijk en waarom moet er al het mogelijke aan gedaan worden om deze opwarming af te remmen? Een opwarming van slechts een paar graden zal onherroepelijk leiden tot: 

 • Langere periodes van extreme hitte
 • Meer stormen, orkanen en overstromingen
 • Stijging van de zeespiegel
 • Toename van droogte, bosbranden, etc.
 • Afname van oogsten
 • Uitsterven van meerdere diersoorten

Hoewel er een bepaalde hoeveelheid CO2 noodzakelijk is opdat de aarde goed kan functioneren, is het toch van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot afneemt. 

Neem contact

Hoe minder CO2-uitstoten …?

Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om je CO2-uitstoot binnnen de perken te houden: 

 • Kiezen voor groenere of hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonnepanelen, waterkracht, etc.
 • Kiezen voor groenere of energiezuinigere transportmiddelen …vaker fietsen en/of wandelen in plaats van de auto te gebruiken
 • Kiezen voor groenere of energiezuinigere warmte- of koudeopwekking
 • Niets te printen als het niet absoluut nodig is

CO2 voor een goed doel gebruiken

Het is niet allemaal verloren. Want we kunnen CO2 ook efficiënt benutten als koelmiddel. Het gebruik van CO2 als natuurlijk koudemiddel wordt meer en meer toegepast en daar zijn verschillende redenen voor: 

1) Eenvoudige installatieprocedure

Het is heel interessant om voor CO2 koeling te kiezen aangezien er geen restricties gelden qua milieuvoorschriften. In feite kan zo’n installatie snel en eenvoudig in eender welke koelruimte geplaatst worden. 

2) Veiliger dan ammoniak

Het natuurlijke koudemiddel ammoniak is een giftige stof maar wordt al decennia efficiënt toegepast als koudemiddel. Ammoniak wordt interessant voor grotere vermogens of op industrieel niveau maar de risico’s op vergiftiging  of schade aan de gezondheid zijn reëel.

Daarnaast is ammoniak licht brandbaar.CO2 kan echter ook een gevaar voor de gezondheid vormen bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties… maar door de kleine CO2 inhoud van koelinstallaties in combinatie met een detectiesysteem is dit eenvoudig en veilig te beheersen.

Neem contact

3) Milieuvriendelijk koudemiddel

Terwijl klassieke of synthetische koudemiddelen, voor de uitstoot van allerlei schadelijke stoffen voor het milieu zorgen, ligt dat bij CO2 helemaal anders. CO2 als natuurlijk koudemiddel is niet schadelijk voor het milieu … het wordt zelfs geïnjecteerd in kweekserres om de groei te bevorderen. Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen een eventuele koelmiddel lekkage van enkele tientallen kilo’s CO2 in de atmosfeer … of de continue uitstoot van miljoenen tonnen CO2 door chemische processen zoals verbranding…

GWP van 1

Het GWP, of het “Global Warming Potential” van CO2 als koudemiddel is gelijk aan ‘ 1 ‘. Dat wil zeggen dat dit koudemiddel CO2-neutraal is en zelfs als referentiewaarde “equivalent Ton CO2”wordt gebruikt voor het inschalen van schadelijke synthetische koudemiddelen.

De GWP waarden van courante synthetische koudemiddelen varieert van GWP 4 tot  GWP 3985 … enkele zeer vervuilende uitgefaseerde koudemiddelen gingen zelfs tot 14000.

4) CO2 fungeert ook als koudedrager

CO2 kan niet alleen als koudemiddel, maar ook als koudedrager in zogenaamde pompsystemen gebruikt worden in combinatie met een cascadesysteem. Deze systemen zijn dan vooral interessant voor grote vermogens en het overbruggen van grotere leidingafstanden.

5) Hoog rendement

CO2 biedt een ontzettend mooi rendement als koelmiddel, maar kan evenzeer zorgen voor warmteterugwinning. Dit maakt van CO2 als natuurlijk koudemiddel niet enkel een goede ecologische oplossing, maar ook een uitstekende oplossing voor je budget.

CO2 als natuurlijk koudemiddel: nadelen

Hoewel de keuze voor CO2 als koudemiddel voor je installaties meerdere interessante voordelen met zich meebrengt, zijn hier logischerwijze ook een paar nadelen aan verbonden. 

 • De werkdruk kan bij hoge buitentemperaturen oplopen tot 110-120bar
 • Er moet meer rekening gehouden worden met de veiligheid bij het ontwerp van de koelinstallatie(s)
 • CO2 koeling kan voor heel kleine installaties nog iets duurder uitvallen.
Neem contact

Koelen met CO2 als koudemiddel is de toekomst

Omdat koelen met CO2 in de meeste gevallen vraagt om een ombouw of heropbouw van bepaalde installaties hangt hier dikwijls een eerder hoog kostenplaatje aan vast. En precies om die reden is het niet voor iedere ondernemer mogelijk om te kiezen voor CO2 koeling. Aangezien CO2 als koudemiddel een uitstekende oplossing is om (nog meer) milieuvervuiling tegen te gaan, heeft de overheid beslist om subsidies toe te staan voor kleine en grote ondernemers die gebruikmaken van CO2 als natuurlijk koudemiddel voor hun productie- en/of opslagruimtes in ons land. Zo hoopt de regering de keuze voor een CO2 koeling aantrekkelijker te maken.

Tuliflor

Moderne tulpenbroeierij zonder goeie koeling praktisch ondenkbaar

Christophe Pieters, Tuliflor
“Moderne tulpenbroeierij zonder goeie koeling praktisch ondenkbaar”

Tholen – Hij heeft het niet van een vreemde – zijn vader was al een sierteeltman oude-stempel, een kweker met eigen ‘rolkassen’ waarin hij afhankelijk van het seizoen allerlei bloemen teelde – maar in 1995 begon Christoph Pieters voor zichzelf. Hij kocht een tuin en teelde aanvankelijk van alles. Met het voortgaan der jaren en verdergaande investeringen in automatisering en koeling, kwam de focus meer en meer te liggen op de tulp. De productie bedraagt nu tussen de 30 a 40 miljoen stelen op jaarbasis en daarmee is Tuliflor uitgegroeid tot de grootste tulpenbroeierij van België.

Samen met zijn vrouw bestiert Christoph en een team medewerkers het 3,7 hectare tellende, over twee locaties verdeelde bedrijf, waar in het hoogseizoen wel 30 man werkzaam zijn. “We werken vrij geautomatiseerd”, vertelt Christoph. “We hebben al vroeg, in 2009, geïnvesteerd in een KG rolsysteem, dat de tafels door de kas vervoert en de bloemen van en naar de verwerkingsruimte brengt, en ook waren we er vroeg bij met de nodige koelfaciliteiten. Natuurlijk zijn er nog altijd handjes nodig, maar waar we kunnen automatiseren doen we dat.”


Tulpen klaar om de deur uit te gaan en rechts een blik in de kas en tulpen die geoogst worden.

Buiten de piek in de tulpen worden er ook snijlelies geproduceerd. De lelies zijn echter een ‘bijproduct’, naar eigen zeggen erbij gekomen voor het moment dat het relatief wat rustiger is in de tulpen en er meters vrijkomen

Koelcellen
Een essentieel onderdeel van het bedrijf zijn de koelcellen. Er is 2100m2 koeling, verdeeld over drie aparte cellen van elk 700m2. Deze zijn geplaatst door Airclima, specialist in het koelen van snijbloemen. “We hebben een cel waar de binnenkomende tulpenbollen droog en in grote kisten worden bewaard, vóór de ventilatoren bij de zogenaamde droogwanden. Van daar uit gaan we planten en als ze geplant zijn komen ze in kleine kistjes weer terug in de koelcel. Dan worden ze bewaterd, waarna de bollen gaan wortelen. Om dit op zo goed mogelijke wijze te laten gebeuren heb je die koelcel kortom echt nodig.”

“Een tweede voordeel & extra mogelijkheid van de grote koeling is dat we meer speling hebben met het verzendklaar maken van bestellingen. Karren kunnen op tijd in een afzonderlijke cel worden klaar gezet, zodat transporteurs 24/7 kunnen komen laden. Dat geeft meer flexibiliteit in de planning.” Binnenkort worden er door de groei nog extra koelingen geplaatst.


Een lege en schone kas klaar om weer opnieuw volgezet te worden.

Prijzen
Dit seizoen heeft Christoph voor wat betreft de prijzen tot nog toe niet te klagen. “De kwaliteit is goed, de verkoop heeft weinig dipjes gekend en de verkoop loopt voorspoedig.”

Voor meer informatie:
Tuliflor Bvba
Menensesteenweg 290
8940 Wervik
T: +32 477 83 49 52
E: info@tuliflor.com
www.tuliflor.be 

Auteur: Geert Peeters
© BPnieuws.nl

Cool & Comfort

Publicatie Cool & Comfort

Temperatuurbewaking voor farma-opslag

Yusen Logistics, gespecialiseerd in werledwijde geneesmiddelenlogistiek met hoofdkantoor in Tokyo, breidde in 2018 zijn healthcare activiteiten in het Antwerp Distribution Center (ADC) in Melsele uit. Hiervoor werden een koelcel van 2.000m2 en een geklimatiseerd magazijn van 4.850m2 gebouwd. De uitvoering van de klimatisatie werd toevertrouwd aan het koeltechnisch installatiebedrijf Airclima, dat in samenwerking met distributiepartner Frigro een oplossing uitwerkte met een hoofdrol voor Panasonic …

Lees hier het volledige artikel: https://www.airclima.be/downloads/CoolandComfort_publicatie.pdf

CuppenLogistics

Timelapse opbouw koelcellen bij Cuppen Logistics

Transport en koeling in fresh zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat geldt al helemaal voor Cuppen Logistics, dat zich naast de transportactiviteiten de laatste jaren ook heeft ontwikkeld tot een soort cool-hub in de regio. “We zijn in zes jaar tijd gegroeid van 800 naar 8500 vierkante meter koeling” zegt Michiel Sanders.

Bekijk hieronder een timelapse van de opbouw van de koelcellen:

Fleura Metz Airclima

Fleurametz sinds 1 april in Aalsmeer

Fris van start met bloemistenbestellingen in Aalsmeer

Tholen – De ene klant is de andere niet. Bloemisten bijvoorbeeld, die bestellen de bloemen niet met hele emmers tegelijk, maar hebben liever een bos van dit en een bos  van dat. Als groothandel moet je een manier vinden om dat soepel te laten verlopen.

Op de foto Rody Peters, logistiek projectmanager en Joop Wendel, teamleider en verantwoordelijke voor de afdeling 

App voor bloemisten

Rody Peters, logistiek projectmanager bij FleuraMetz, weet er alles van. Sinds een aantal jaren heeft FleuraMetz een app waarmee bloemisten hun bestelling kunnen plaatsen. “Om precies te kunnen leveren waar zij om vragen, hebben we een uitgebreide app ontwikkeld. Die app werkt als een magazijn waarin de klant orders kan maken. Het is een kwestie van de bloemen, planten en accessoires aanvinken en bestellen. De volgende morgen heeft de bloemist ze in de winkel staan.”

Nieuwe vestiging in Aalsmeer

Sinds 1 april is maakt FleuraMetz die bestellingen voor bloemisten gereed vanuit de nieuwe locatie in Aalsmeer. De vestigingsplaats voor de bloemistenvoorraad werd er geschoven. Na even in het oude pand van Waterdrinker/Cultra gevestigd te zijn, werd er in 2018 een nauwe samenwerking gestart met Holland Indoor Plants. HIP levert snijbloemen en planten aan cash & carries, groothandels, tuincentra en winkeliers in binnen- en buitenland. Rody: “We werken nauw samen op het gebied van in- en verkoop en logistiek. Na wat geschuif binnen de groep konden we de eerste verdieping in hun pand gebruiken, ter grootte van zo’n 4500 m2. We hebben deze ruimte, die eerst werd gebruikt voor planten, volledig geschikt gemaakt voor de snijbloemen. Air.Clima zorgde ervoor dat alles geconditioneerd werd en dat vanaf 1 april de volledige eerste verdieping continu 14 graden is.”

Koelinstallatie op maat

De koelinstallatie is geplaatst door de huisleverancier van FleuraMetz, namelijk Air.Clima. Zij plaatsen al meer dan 10 jaar onze koeltechnische installaties voor de firma. “We hebben hier een  koelinstallatie geplaatst met een koelvermogen van 350kW voor een oppervlak van 4.700m2”, vertelt Carlo Cuvelië, directeur verkoop en eigenaar van Air.Clima. Hij vervolgt: “Na het met de klant bespreken van de verschillende opties, zoals het koelen met een natuurlijk of synthetisch koudemiddel, is er gekozen voor een traditionele installatie. Wel is deze installatie voorzien van het nieuwste synthetische koudemiddel R513a en elektronische expansieventielen. Dit omwille van de balans tussen de prijs, energiezuinigheid en bewezen techniek. De 20 stuks koelers, verdeeld over de ruimte, werden geselecteerd op een minimale geluidsdruk, luchtverplaatsing en bouwhoogte. Dit zorgt dat het comfort van de medewerkers maximaal blijft terwijl we toch de kwaliteit te kunnen waarborgen.”

Harriëtte concept

Op de nieuwe locatie werkt men volgens het Harriëtte concept. Met een speciaal door FleuraMetz ontwikkelde kar rijden werknemers met elektrotrekker langs de producten om een bestelling te orderpicken en direct in te pakken. Datzelfde concept draait al een aantal jaren in Naaldwijk waar het specifiek wordt ingezet voor Engels- en Franstalige landen. In Aalsmeer worden nu ook de Duitstalige landen op deze manier beleverd.Vanuit Naaldwijk of Aalsmeer gaan de bestellingen naar een groothandel, hub of een van FleuraMetz’ eigen cash-and-carry’s, waar de bloemisten het zelf ophalen of laten bezorgen.

Voor meer informatie:
FleuraMetz
www.fleurametz.com

Publicatiedatum: 18-4-2019
Auteur: Jobke den Hertog
© BPnieuws.nl

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google