Uitfasering van synthetische koudemiddelen

Er is veel te doen rondom de uitfasering van synthetische koudemiddelen. Iedereen is verplicht z’n steentje bij te dragen aan de verbetering van ons milieu voor de toekomst. Ook wij zijn bezig met de uitfasering van synthetische koelmiddelen en concentreren ons op een schonere toekomst voor alle leven op aarde. Dit is een verplichting die voor alle bedrijven binnen de Europese Unie gevestigd zijn.

Richtlijnen begrijpen

Om de nieuwe richtlijnen te begrijpen en de nodige aanpassingen te kunnen verrichten, moeten we eerst vaststellen waar we het precies over hebben. Traditionele synthetische koelmiddelen werden vooral gebruikt in koelcircuits en dienen om de temperatuur van een omgeving of een industrieel proces, een stof of vloeistof te veranderen of te regelen.

Over het algemeen worden de traditionele stoffen verdeeld in 2 groepen. Ten eerste heb je synthetische koelgassen, van organische oorsprong die verbindingen vormen van koolstof, waterstof, fluor, chloor, enz. In deze categorie hebben we het over vloeistoffen zoals CFK’s. Dat zijn volledig gehalogeneerde halokoolstoffen (zonder waterstof) die chloor, fluor en koolstof bevatten, schadelijk zijn voor de ozonlaag en de hele planeet. Regelgeving in de hele wereld wordt aangepast voor de uitfasering van dit soort middelen. 

Daarnaast heb je HCFK’s. Dit is gedeeltelijk gehalogeneerde halokoolstof die waterstof, chloor, fluor en koolstof bevat. Vervolgens is er HFC. Dit is gedeeltelijk gehalogeneerde halokoolstof die waterstof, fluor en koolstof bevat. Al deze vloeistoffen hebben een lagere impact op de atmosfeer en hebben gediend als overgang van het CFK-verbod.

Natuurlijke koelgassen van anorganische oorsprong, zoals water, lucht, kooldioxide of ammoniak hebben wellicht de toekomst. Het zijn stoffen die een gering effect hebben op het milieu, de ozonlaag niet aantasten en een zeer laag aarde-opwarmingsvermogen (GWP) hebben. Onze ontwikkeling richt zich dan ook geheel op de richtlijnen voor de uitfasering synthetische koudemiddelen zoals vastgesteld door de Europese Unie.

Ieder koudemiddel behoort tot een veiligheidsgroep die door twee cijfers wordt aangeduid: eerst A of B volgens de mate van giftigheid en vervolgens 1, 2 of 3 volgens de ontvlambaarheid, en er zijn drie groepen gedefinieerd:

  • L1 – hoge veiligheid: die van type A1.
  • L2 – gemiddelde veiligheid: die van de types A2, B1 en B2.
  • L3 – lage veiligheid: types A3 en B3.

Het afgelopen jaar zijn de prijzen van traditionele koelgassen door het dak gegaan en zelfs met 400% gestegen in minder dan een jaar. Er zijn twee factoren die de prijs van koelgassen beïnvloeden: de Europese F-gasverordening en de F-gasbelasting. Houdt daarbij rekening met de achtergrond van het onaantrekkelijk maken van deze gassen in verband met de uitfasering synthetische koudemiddelen. Verschillende soorten gassen worden verschillend belast om op deze manier het gebruik ervan steeds minder aantrekkelijk te maken.

Gebruik maken van subsidieregelingen

De door de overheid ingestelde “energie-investeringsaftrek” (EIA) kunt u een bepaald percentage van uw investeringskosten voor verduurzaming aftrekken van uw fiscale winst. Deze vorm van aftrek staat los van de gebruikelijke afschrijvingen. Gemiddeld levert daardoor de EIA u 10% extra belastingvoordeel op.

Waaruit bestaat de koelgassen Europese F-gassenverordening (Verordening 517/2014)?

De belangrijkste doelstelling is het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen tegen 2030 met 70% te verminderen en het uiteindelijk bewerkstelligen van de uitfasering synthetische koudemiddelen. Het stelt de geleidelijke vermindering van emissies voor door het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen te controleren en deze tegen 2030 te vervangen door andere soorten gassen met een vele malen lager GWP (Global Warming Potentieel). Deze verordening is niet rechtstreeks van toepassing op de koelgasprijs, maar wel op het aandeel koelgas dat elke fabrikant mag verkopen, wat betekent dat de koelgasprijs zal stijgen.

Dit is een geleidelijk reductieproces dat in fasen verloopt. Door dit proces zal het verbruik van HFK’s tot 2030 drastisch dalen en uiteindelijk leiden tot uitfasering synthetische koudemiddelen. In 2024 zal dit leiden tot een vermindering van 60%, en rond het jaar 2030 zal 78% minder worden geproduceerd.

De uitstoot van gefluoreerde gassen in de atmosfeer en het verbruik ervan vanwege de negatieve gevolgen voor de atmosfeer door hun aarde-opwarmingsvermogen (GWP of GPW) en de daaruit voortvloeiende toename van het broeikaseffect heeft geleid tot de uitfasering van synthetische koudemiddelen.

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), per fluor koolwaterstoffen (PFK’s) en zwavel hexa fluoride (SF6) worden beschouwd als gefluoreerde broeikasgassen. De rechtvaardiging voor deze Europese verordening is het milieu en is bedoeld om de uitstoot van vervuilende gassen te bestraffen. Daarom wordt deze vastgesteld op basis van hun aarde-opwarmingsvermogen (GWP), vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,02.

Het vermijden van lekkage is nu meer dan ooit een economische en ecologische noodzaak voor de industrie die het meest te lijden heeft onder de huidige situatie van koelgassen. Als uw installatie traditionele koelgassen gebruikt, raden wij u aan de status ervan te controleren om lekken of andere problemen te voorkomen en op te sporen en andere opties te beoordelen voor het gebruik van andere soorten koelmiddelen die het milieu helpen beschermen en efficiënter en zuiniger zijn. De uitfasering synthetische koudemiddelen is er niet voor niets.

Met het oog op de uitfasering synthetische koudemiddelen is ieder bedrijf gebaat bij een goede voorbereiding tot verandering van de bedrijfsprocessen. Er is veel informatie beschikbaar die kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen voor uw bedrijfsprocessen. 

De verduurzaming van uw koelprocessen is niet alleen goed voor het milieu, maar zelfs wettelijk verplicht. De uitfasering synthetische koudemiddelen staat als het ware voor de deur en wij zijn er om u te helpen.

Bedrijven vragen zich momenteel af wat de nieuwe regelgeving betekent. En vooral, of en hoe vervangende , natuurlijke middelen kunnen bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat. We hebben verschillende mogelijkheden, die kunnen leiden tot wel 40% minder energiekosten. Dat komt omdat natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 energiezuiniger zijn dan hun synthetische voorgangers. Daardoor resulteert dit in 25 tot 40% minder energiekosten.

4) CO2 fungeert ook als koudedrager

CO2 kan niet alleen als koudemiddel, maar ook als koudedrager in zogenaamde pompsystemen gebruikt worden in combinatie met een cascadesysteem. Deze systemen zijn dan vooral interessant voor grote vermogens en het overbruggen van grotere leidingafstanden.

5) Hoog rendement

CO2 biedt een ontzettend mooi prima rendement als koelmiddel, maar kan evenzeer zorgen voor warmteterugwinning. Dit maakt van CO2 als natuurlijk koudemiddel niet enkel een goede ecologische oplossing, maar ook een uitstekende oplossing voor je budget.

Kosten besparen

Verschillende industrieën hebben veel baat bij de nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 op zich zijn goedkoper als synthetische koudemiddelen. Daarnaast zijn de nieuwe technieken gebaseerd op CO2 als koudemiddel energiezuiniger.   

Uw duurzame bedrijfsvoering

Koeling door middel van natuurlijke koudemiddelen hoort bij een modern bedrijf met een duurzame pketen. In ons kleine land wordt bijna 3% van het totale elektriciteitsverbruik opgeslokt door koeling. Door de inzet van natuurlijke koudemiddelen helpen we dit aandeel te verminderen en daarmee tegelijk uw bedrijf te verduurzamen.