In juni 2018 mocht de sector een stijging van 15% meer aanvragen voor vaste aircotoestellen optekenen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In juli overstijgt deze stijging reeds tot 18% meer aanvragen ten opzichte van de ganse maand vorig jaar. Deze tendens voor aircotoestellen bevestigt de evolutie die reeds geruime tijd aan de gang is in de vraag en de verkoop van dergelijke warmtepompen/airco’s voor de koeling en de verwarming van volledige woningen, appartementen en kantoren.

De verkoop van warmtepompen/airco’s is in België van 2004 tot en met 2017 bijna verdrievoudigd. Waar in 2008 18.796 toestellen werden verkocht, werd 2017 afgeklokt op 49.190 toestellen.

In 2017 (49.190) werden 8.357 meer toestellen verkocht dan in 2016 (40.833). een stijging van meer dan 20%!

Zijn vaste aircotoestellen energieverslindende machines?
Door de Europese invoering van energielabels zijn de fabrikanten zich nog bewuster gaan bezighouden met de energie-efficiëntie van hun warmtepomp en aircotoestellen, waardoor het energieverbruik van deze toestellen  sedert de laatste 10 jaren 25% lager ligt. De betere toestellen dragen allen minimaal een A label terwijl de beste toestellen op de markt een A+++ label bezitten. De keuze voor de best presterende toestellen garandeert het laagste energieverbruik.

Wat is de energiekost dan in huidige omstandigheden zoals nu, met deze hittegolf?
We nemen een voorbeeld: een slaapkamer van 20 vierkante meter in een aanvaardbaar geïsoleerde woning zal een energiekost hebben van een 0,5 euro per dag. Voor dit bedrag mag het aircotoestel een 4-tal uren draaien. Op maandbasis komt dit dus op een 15 euro. Uiteraard moet dergelijke toestel niet het ganse jaar draaien. We gaan ervan uit dat er 5 warme maanden zijn op jaarbasis, waarbij koeling meer of minder nodig is.

En in de koudere periodes dan?
De vaste aircotoestellen zijn in 95% van de gevallen eveneens warmtepompen, die een omgekeerde werking hebben om te koelen. Dit betekent dus dat je hiermee ook kan verwarmen. Het grote voordeel van warmtepompen ten opzichte van klassieke verwarming is hun energie-efficiëntie. Ze gebruiken de warmte uit de bodem, uit het grondwater of uit de buitenlucht om deze daarna af te geven aan de woningen.

Warmtepompen hebben daardoor een zeer hoge energieopbrengst ten opzichte van klassieke verwarming. Ter illustratie: voor 1kW elektrische energie wordt gemiddeld minimaal 4 à 5 kW warmte geproduceerd.
Doordat de airco-warmtepompen ook kunnen verwarmen, en in verwarming minder energie verbruiken dan een conventionele verwarming, is de meerkost voor de comfortkoeling deels terug te verdienen tijdens de winter .

Link : http://www.ubf-aca.be/nl/e-news/nieuws-cat/hittegolf-doet-aanvraag-aircoswarmtepompen-stijgen-met-18.htm”>http://www.ubf-aca.be/nl/e-news/nieuws-cat/hittegolf-doet-aanvraag-aircoswarmtepompen-stijgen-met-18.htm