natuurlijke koudemiddelen

CO2 als natuurlijk koudemiddel

We weten allemaal dat ons klimaat aan het veranderen is. De temperatuur blijft maar stijgen en dat aan een snel tempo. Vooral voor bedrijven die gebruikmaken van koelinstallaties om hun producten en/of stoffen te kunnen bewaren, is het essentieel om te kiezen voor een duurzame koudetechniek. En de dag van vandaag betekent dat kiezen voor CO2 als natuurlijk koudemiddel. Wat zijn de voordelen van natuurlijke koelmiddelen zoals  CO2 en waarom is dit beter dan een ander koudemiddel? Je leest het allemaal in dit artikel! 

Wat is CO2?

CO2, of voluit geschreven koolstofdioxide, is een gas dat door toedoen van de natuur aanwezig is in de atmosfeer. Wel is het zo dat de hoeveelheid CO2 almaar toeneemt door menselijke activiteiten. Denk maar aan een vlucht nemen, met de trein reizen, diesel verbruiken met de auto, kantoorpapier gebruiken of zelfs alleen maar ademen. Het gevolg? De CO2 uitstoot blijft maar verhogen en dat leidt tot de opwarming van de aarde. Een steeds warmere aardbol zorgt er dan op zijn beurt weer voor dat de hoeveelheid CO2 blijft toenemen. We zitten in een vicieuze cirkel.

Wat zijn de gevolgen van een hogere CO2-uitstoot?

Zoals hierboven reeds vermeld, zorgt meer CO2 in de atmosfeer voor de opwarming van de aarde. Maar waarom is deze opwarming nu eigenlijk zo gevaarlijk en waarom moet er al het mogelijke aan gedaan worden om deze opwarming af te remmen? Een opwarming van slechts een paar graden zal onherroepelijk leiden tot: 

 • Langere periodes van extreme hitte
 • Meer stormen, orkanen en overstromingen
 • Stijging van de zeespiegel
 • Toename van droogte, bosbranden, etc.
 • Afname van oogsten
 • Uitsterven van meerdere diersoorten

Hoewel er een bepaalde hoeveelheid CO2 noodzakelijk is opdat de aarde goed kan functioneren, is het toch van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot afneemt. 

Hoe minder CO2-uitstoten …?

Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om je CO2-uitstoot binnnen de perken te houden: 

 • Kiezen voor groenere of hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonnepanelen, waterkracht, etc.
 • Kiezen voor groenere of energiezuinigere transportmiddelen …vaker fietsen en/of wandelen in plaats van de auto te gebruiken
 • Kiezen voor groenere of energiezuinigere warmte- of koudeopwekking
 • Niets te printen als het niet absoluut nodig is

CO2 voor een goed doel gebruiken

Het is niet allemaal verloren. Want we kunnen CO2 ook efficiënt benutten als koelmiddel. Het gebruik van CO2 als natuurlijk koudemiddel wordt meer en meer toegepast en daar zijn verschillende redenen voor: 

1. Eenvoudige installatieprocedure

Het is heel interessant om voor CO2 koeling te kiezen aangezien er geen restricties gelden qua milieuvoorschriften. In feite kan zo’n installatie snel en eenvoudig in eender welke koelruimte geplaatst worden. 

2. Veiliger dan ammoniak

Het natuurlijke koudemiddel ammoniak is een giftige stof maar wordt al decennia efficiënt toegepast als koudemiddel. Ammoniak wordt interessant voor grotere vermogens of op industrieel niveau maar de risico’s op vergiftiging  of schade aan de gezondheid zijn reëel.

Daarnaast is ammoniak licht brandbaar.CO2 kan echter ook een gevaar voor de gezondheid vormen bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties… maar door de kleine CO2 inhoud van koelinstallaties in combinatie met een detectiesysteem is dit eenvoudig en veilig te beheersen.

3. Milieuvriendelijk koudemiddel

Terwijl klassieke of synthetische koudemiddelen, voor de uitstoot van allerlei schadelijke stoffen voor het milieu zorgen, ligt dat bij CO2 helemaal anders. CO2 als natuurlijk koudemiddel is niet schadelijk voor het milieu … het wordt zelfs geïnjecteerd in kweekserres om de groei te bevorderen. Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen een eventuele koelmiddel lekkage van enkele tientallen kilo’s CO2 in de atmosfeer … of de continue uitstoot van miljoenen tonnen CO2 door chemische processen zoals verbranding…

GWP van 1
Het GWP, of het “Global Warming Potential” van CO2 als koudemiddel is gelijk aan ‘ 1 ‘. Dat wil zeggen dat dit koudemiddel CO2-neutraal is en zelfs als referentiewaarde “equivalent Ton CO2”wordt gebruikt voor het inschalen van schadelijke synthetische koudemiddelen.

De GWP waarden van courante synthetische koudemiddelen varieert van GWP 4 tot  GWP 3985 … enkele zeer vervuilende uitgefaseerde koudemiddelen gingen zelfs tot 14000.

4. CO2 fungeert ook als koudedrager

CO2 kan niet alleen als koudemiddel, maar ook als koudedrager in zogenaamde pompsystemen gebruikt worden in combinatie met een cascadesysteem. Deze systemen zijn dan vooral interessant voor grote vermogens en het overbruggen van grotere leidingafstanden.

5. Hoog rendement

CO2 biedt een ontzettend mooi rendement als koelmiddel, maar kan evenzeer zorgen voor warmteterugwinning. Dit maakt van CO2 als natuurlijk koudemiddel niet enkel een goede ecologische oplossing, maar ook een uitstekende oplossing voor je budget.

CO2 als natuurlijk koudemiddel: nadelen

Hoewel de keuze voor CO2 als koudemiddel voor je installaties meerdere interessante voordelen met zich meebrengt, zijn hier logischerwijze ook een paar nadelen aan verbonden.

 • De werkdruk kan bij hoge buitentemperaturen oplopen tot 110-120bar
 • Er moet meer rekening gehouden worden met de veiligheid bij het ontwerp van de koelinstallatie(s)
 • CO2 koeling kan voor heel kleine installaties nog iets duurder uitvallen.

Koelen met CO2 als koudemiddel is de toekomst

Omdat koelen met CO2 in de meeste gevallen vraagt om een ombouw of heropbouw van bepaalde installaties hangt hier dikwijls een eerder hoog kostenplaatje aan vast. En precies om die reden is het niet voor iedere ondernemer mogelijk om te kiezen voor CO2 koeling. Aangezien CO2 als koudemiddel een uitstekende oplossing is om (nog meer) milieuvervuiling tegen te gaan, heeft de overheid beslist om subsidies toe te staan voor kleine en grote ondernemers die gebruikmaken van CO2 als natuurlijk koudemiddel voor hun productie- en/of opslagruimtes in ons land.

Zo hoopt de regering de keuze voor een CO2 koeling aantrekkelijker te maken.